Tránh bẫy lối ngụy biện logic trong giải quyết vấn đề? - ViecLamVui - Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Lối ngụy biện logic là gì? Là những tuyên bố ban đầu có vẻ đúng, tuy nhiên sau khi bạn lý luận lại 1 cách logic thì hóa ra lại không đúng ❤ Nếu bạn trở thành nạn nhân của lối ngụy biện logic bạn có thể đi đến những kết luận sai trong giải quyết vấn đề ❤


Infographic Tránh bẫy lối ngụy biện logic trong giải quyết vấn đề?

Video Tránh bẫy lối ngụy biện logic trong giải quyết vấn đề?

#1001KyNangNgheNghiep #KyNangGiaiQuyetVanDe

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc. Bài viết thuộc danh mục Kỹ Năng Nghề Nghiệp trên ViecLamVui
Đánh giá Tránh bẫy lối ngụy biện logic trong giải quyết vấn đề? - ViecLamVui - Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook