Logo

Tìm về cội nguồn kinh Dịch PDF

Lượt xem: 363
Ngày đăng: 29/04/2024

Download Tìm về cội nguồn kinh Dịch .PDF ✓ Full Ebook Tìm về cội nguồn kinh Dịch ✓ Tải miễn phí sách Tìm về cội nguồn kinh Dịch PDF link Google Drive tại ViecLamVui

Tìm về cội nguồn kinh Dịch PDF - ViecLamVui

Tải Tìm về cội nguồn kinh Dịch PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ TÌM VỀ CỘI NGUỒN KINH DỊCH
Tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Tóm tắt

Trong cuốn sách này, tác giả sẽ dẫn dắt bạn đọc xuyên suốt lịch sử hơn 6500 năm của kinh dịch, tính từ thời Phục Hy cho đến tận ngày nay, khi bạn đang đọc dòng chữ này. Tác giả sẽ chỉ ra những mâu thuẫn mang tính đối kháng, của chính những nhà nghiên cứu Hán Nho, mang tính tự phủ định trong diễn biến lịch sử kinh dịch của nền văn minh Hán. Những mâu thuẫn đối kháng và tự phủ định này cũng được chỉ ra ngay trong nội hàm bản thân kinh dịch.

Tính độc đáo của cuốn sách không chỉ dừng ở việc tác giả liên hệ trong toàn bộ lịch sử Kinh dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành với những hệ thống tri thức nền tảng của nó mà còn với tất cả những giá trị tri thức của nền văn minh cổ đại tiêu biểu. Từ văn minh cổ Châu Âu, Lưỡng Hà cho đến Phương Đông cổ đại, và chỉ ra sự liên hệ độc đáo của những biểu tượng liên quan có tính hệ thống. 

Là một người quan tâm đến các môn học thuật Đông Phương dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp thì bạn không thể bỏ qua cuốn sách này. Bởi đây là cuốn sách duy nhất trong lịch sử văn minh Đông Phương lật lại toàn bộ tất cả các vấn đề liên quan đến kinh dịch.

Mục lục
 • Lời giới thiệu (Lê Gia)
 • Lời nói đầu 
 • Phần dẫn nhập
 • Phần I: Lịch sử Kinh Dịch theo cổ thư chữ Hán
  • Chương I: Tóm lược lịch sử Kinh Dịch theo cổ thư chữ Hán
  • Chương II: Tóm tắt nội dung và những ký hiệu căn bản của kinh dịch theo cổ thư chữ Hán
  • Chương III: Một số quan điểm khác nhau về thời điểm xuất xứ và tác giả của kinh dịch
  • Chương IV: Một số ý kiến của các học giả cổ kim về những vấn đề căn nguyên trong kinh dịch
  • Chương V: Lịch sử thuyết Âm dương và thuyết Ngũ Hành theo cổ thư chữ Hán
 • Phần II: Những mâu thuẫn trong kinh dịch theo cổ thư chữ Hán và những vấn đề liên quan
  • Chương I: Mâu thuẫn trong sự tương quan những tiền đề của kinh dịch
  • Chương II: Hoàng Đế nội kinh tố vấn Hà đồ và những vấn đề liên quan
  • Chương III: Khoảng trống lý thuyết và sự ứng dụng của kinh dịch
  • Chương IV: Mâu thuẫn trong trình tự thời gian hình thành nội dung kinh Dịch
 • Phần III: Văn minh Văn Lang và bí ẩn của Bát Quái
  • Chương I: Văn minh Văn Lang với Lạc thư - Hà đồ
  • Chương II: Truyền thuyết Bà Nữ Oa vá trời và phương vị Hậu thiên Bát quái
  • Chương III: Sự lý giải thuộc tính Ngũ hành của quái vị từ văn minh Văn Lang
  • Chương IV: Căn nguyên của Bát quái
  • Phụ chương: Quân tượng trên bàn cờ tướng
 • Phần IV: Văn minh Văn Lang và Thuyết Âm dương Ngũ hành lý giải những vấn đề liên quan
  • Chương I: Văn minh Văn Lang và nguồn gốc Âm dương lịch
  • Phụ chương: Hậu thiên Bát quái nguyên thuỷ và Hà đồ lý giải một số hiện tượng liên quan
  • Chương II: Văn minh Văn Lang và thuật địa lý cổ Đông phương
  • Chương III: Thiên văn cổ Đông phương và những hiện tượng thiên văn hiện đại
  • Phụ chương: Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên và các chòm sao thiên cực bắc
  • Chương IV: Văn minh Văn Lang và mục đích ra đời của kinh Dịch
  • Phụ chương: Hậu thiên Bát quái nguyên thuỷ và sự liên hệ với những hiện tượng bí ẩn thuộc các nền văn minh cổ đại
  • Chương V: Tính hiện thực của huyền thoại thời Hùng Vương
Download Tìm về cội nguồn kinh Dịch .PDF ✓ Full Ebook Tìm về cội nguồn kinh Dịch ✓ Tải miễn phí sách Tìm về cội nguồn kinh Dịch PDF link Google Drive tại ViecLamVui

Trên đây là full Ebook Tìm về cội nguồn kinh Dịch PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích và thú vị khi đọc cuốn sách này.

#TimVeCoiNguonKinhDichPDF #ViecLamVui