Logo

Thái ất thần kinh PDF

Lượt xem: 226
Ngày đăng: 18/03/2024

Download sách Thái ất thần kinh PDF ✓Thái ất thần kinh Ebook PDF ✓Tải sách Thái ất thần kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm ✓ File sách Thái ất thần kinh ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Thái ất thần kinh PDF

Tải Thái ất thần kinh PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Thái ất thần kinh
Tác giả Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Dịch và đề đáp Nguyễn Đoàn Tuân, Thái Quang Việt 
Nhà Xuất Bản Nhà Xuất Bản Văn Hóa Dân Tộc 
Tóm tắt

Thái ất thần kinh là cuốn sách tổng hợp sức mạnh chuẩn xác của triết học toán rút ra từ những luồng vũ trụ, là nguồn tri thức hữu thể để thể hiện thực mệnh sống của con người với môi trường, cảm ứng giữa người và trời đất cùng vạn vật.

Đọc Thái ất thần kinh ta sẽ hiểu vũ trụ và con người có luồng thông lưu với nhau trong định luật cảm ứng. Bản thể con người là một sinh cơ nhạy bén, quan hệ ba chiều sinh hóa nhiên, với vạn vật và vũ trụ, bằng cả tượng, cả lý và cả số mà "Thái Ất" gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý Nhân.

Nhân cơ thể là một tiểu thiên thể, tự nó tích lũy những quan hệ hỗ tương thông tin với vạn vật và vũ trụ – Con người lại vốn có chân tinh cầu tiến không ngừng bằng cách tìm hiểu những thông tin của vạn vật và vũ trụ, với ý hướng thu dụng vật chất thiên nhiên, biến chúng thành kho tàng phục vụ đời sống con người, mà lại đối lập, lại muốn thống nhất với toàn khối vũ trụ bao la trong sự thông đạt tình vạn vật mà không còn gì ẩn khuất, dù là quỷ thần…

Mục lục
 • Lời nhà xuất bản
 • Lời mở đầu 
 • Cuốn I: Tính quẻ ất
 • Cuốn II: Gom góp hạt châu ngoài biển 
 • Cuốn III: Ảnh hưởng các sao lập thuật thái ất 
 • Cuốn IV: Lập thành quẻ ất 
  • 72 khối âm
  • 72 khối dương
 • Cuốn V: Thái ất kể ngày
 • Cuốn VI: Bầu trời thái ất
 • Cuốn VII: Bí quyết nhân mệnh
  • Ngũ vận lục khí
  • Lập quẻ Ất kể ngày 
 • Phụ lục: Phần hán văn (Cuốn I và II)
Download sách Thái ất thần kinh PDF ✓Thái ất thần kinh Ebook PDF ✓Tải sách Thái ất thần kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm ✓ File sách Thái ất thần kinh ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là sách Thái ất thần kinh PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.