Rèn Luyện Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện - ViecLamVui - Kỹ Năng Ra Quyết Định

Tư duy phản biện (tư duy phân tích) là quá trình tư duy chủ động và khéo léo bao gồm có việc xác định khái niệm, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá một thông tin nào đó

 


Infographic Tư Duy Phản Biện

Video Rèn Luyện Tư Duy Phản Biện

#ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangRaQuyetDinh #TuDuyPhanBien

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc. Bài viết thuộc danh mục Kỹ Năng Nghề Nghiệp, Kỹ Năng Ra Quyết Định trên ViecLamVui
Đánh giá Rèn Luyện Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện - ViecLamVui - Kỹ Năng Ra Quyết Định
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook