Quân vương PDF

Download Quân vương PDF Full ✓Quân vương Ebook PDF ✓Tải sách Quân vương -  Niccolo Machiavelli ✓ File sách Quân Vương - Thuật trị nước PDF ✓Quân Vương -- Thuật Cai Trị ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Quân vương PDF

Tải sách Quân vương PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Quân vương - Thuật trị nước 
Tác giả Niccolo Machiavelli 
Tóm tắt

Quân vương - Thuật trị nước của nhà chính trị, sử gia, nhà văn, nhà tư tưởng vĩ đại người Italia - Niccolo Machiavelli  là cuốn sách của chính trị học, trình bày những triết lý về thuật trị nước, là cuốn sách gối đầu giường nhiều thế hệ chính trị gia và lãnh đạo khắp thế giới. 

Nội dung Quân vương - Thuật trị nước tập trung các vấn đề gồm: thuật trị nước, thuật dùng người và trị người, nghệ thuật tranh quyền, giữ quyền lực,... và đây không chỉ là sách về các biện pháp và thủ đoạn chính trị mà còn là một cuốn sách về con người.

Chỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng. Người ta sẽ luôn luôn đọc Quân vương chừng nào con người vẫn chưa thôi trò chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn có cái tên “chính trị”.

Qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm ra chân dung một vị quân vương hình mẫu:

 • Keo kiệt hay rộng lượng
 • Độc ác hay nhân từ
 • Thất hứa hãy giữ lời nếu lời hứa đi ngược lại lợi ích của mình
 • Phải làm gì để tránh bị dân chúng căm ghét
 • Phải thực thi những hành động lớn lao để nâng cao uy tín của mình
Mục lục
 • Lời Giới Thiệu Của Raymond Aron 
 • Lời Mở Đầu - Nicolas Machiavel Kính Dâng Đức Ngài Uy Nghiêm Laurent De Dédicis
 • Chương 2: Những Vương Quốc Thế Tập
 • Chương 3: Những Vương Quốc Hỗn Tạp
 • Chương 4: Lý Do Vương Quốc Của Darius Không Nổi Loạn Chống Lại Các Vị Thừa Kế Vua Alexandre
 • Chương 5: Phương Cách Cai Trị Những Đô Thị, Những Vương Quốc Đã Có Sẵn Nền Sinh Hoạt Và Luật Pháp
 • Chương 6: Những Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Năng Của Kẻ Chiến Thắng
 • Chương 7: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Lực Của Kẻ Khác
 • Chương 8: Những Kẻ Nhờ Hành Vi Hèn Ác Làm Được Chúa Công
 • Chương 9: Những Vương Quốc Dưới Chế Độ Dân Chính
 • Chương 10: Sức Mạnh Cần Cho Vương Quốc
 • Chương 11: Những Vương Quốc Trực Thuộc Giáo Hội Công
 • Giáo
 • Chương 12: Những Hạng Cầm Quân Và Lính Đánh Thuê
 • Chương 13: Quân Chính Quy, Quân Phụ Trợ Và Quân Hỗn Hợp
 • Chương 14: Quân Vương Đối Với Chiến Tranh
 • Chương 15: Sự Khen Chê Đối Với Quốc Vương
 • Chương 16: Tính Hào Phóng Và Cần Kiệm
 • Chương 17: Độc Ác Để Dân Sợ Hay Độ Lượng Để Dân Yêu 
 • Chương 18: Quân Vương Và Chữ Tín
 • Chương 19: Tránh Để Dân Ghét Và Khinh Bỉ
 • Chương 20: Công Tác Xây Cất Thành Trì Doanh Trại
 • Chương 21: Cách Cai Trị Được Lòng Dân
 • Chương 22: Tổng Bộ Trưởng Của Chúa
 • Chương 23: Phương Cách Tránh Nịnh Thần
 • Chương 24: Lý Do Các Vương Hầu Ý Mất Hết Đất Đai
 • Chương 25: Số Mệnh Và Con Người
 • Chương 26: Kêu Gọi Anh Hùng Cứu Nước
Download Quân vương PDF Full ✓Quân vương Ebook PDF ✓Tải sách Quân vương - Niccolo Machiavelli ✓ File sách Quân Vương - Thuật trị nước PDF ✓Quân Vương -- Thuật Cai Trị ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Sách Quân vương PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay