Logo

Quản trị chiến lược Fred R David PDF

Lượt xem: 1689
Ngày đăng: 17/03/2024

Download sách Quản trị chiến lược Fred R David PDF ✓Quản trị chiến lược Fred R David Ebook PDF ✓Tải Fred R David 2014 Quản Trị Chiến Lược Khái Luận Và Các Tình Huống ✓ File sách Quản trị chiến lược Fred R David ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Quản trị chiến lược Fred R David PDF

Tải Quản trị chiến lược Fred R David PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Quản Trị Chiến Lược Khái Luận Và Các Tình Huống
Tác giả Fred R.David
Nhà Xuất Bản Nhà Xuất Bản Kinh Tế TP.HCM
Tóm tắt

Quản Trị Chiến Lược Khái Luận Và Các Tình Huống của tác giả Fred R.David giúp người đọc hiểu đầy đủ về những kỹ năng thực hành để vận dụng thích hợp vào hoàn cảnh của đơn vị mình.

Cuốn sách là tài dùng được dùng làm tài liệu chính thức cho môn quản trị chiến lược tại hơn 500 trường đại học và cao đẳng trên thế giới. Quản Trị Chiến Lược Khái Luận Và Các Tình Huống được trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh tổ chức biên dịch và phát hành với mong muốn phục vụ tốt cho việc học tập của sinh viên và góp phần phổ biến kiến thức về quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. 

Mục lục

Phần 1: Tổng Quan Về Quản Trị Chiến Lược

 • Chương 1: Bản Chất Của Quản Trị Chiến Lược

Phần 2: Xây Dựng Chiến Lược

 • Chương 2: Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh Kinh Doanh
 • Chương 3: Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Ngoài
 • Chương 4: Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong
 • Chương 5: Chiến Lược Trong Hoạt Động Kinh Doanh
 • Chương 6: Phân Tích Và Lựa Chọn Chiến Lược

Phần 3: Thực Hiện Chiến Lược

 • Chương 7: Thực Hiện Chiến Lược: Các Vấn Đề Về Quản Trị Và Vận Hành
 • Chương 8: Triển Khai Các Chiến Lược Về Marketing, Tài Chính/Kế Toán, R&D, Và Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Phần 4: Đánh Giá Chiến Lược

 • Chương 9: Kiểm Tra, Đánh Giá Và Kiểm Soát Chiến Lược

Phần 5: Những Chủ Đề Quản Trị Chiến Lược Quan Trọng

 • Chương 10: Đạo Đức Kinh Doanh/Trách Nhiệm Xã Hội/Môi Trường Bền Vững
 • Chương 11: Các Vấn Đề Mang Tính Quốc Tế/Toàn Cầu
 • Làm Thế Nào Để Chuẩn Bị Và Trình Bày Một Phân Tích Tình Huống
Download sách Quản trị chiến lược Fred R David PDF ✓Quản trị chiến lược Fred R David Ebook PDF ✓Tải Fred R David 2014 Quản Trị Chiến Lược Khái Luận Và Các Tình Huống ✓ File sách Quản trị chiến lược Fred R David ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là sách Quản trị chiến lược Fred R David PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.