Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện PDF

Download khổng minh gia cát lượng đại truyện pdf ✓ Sách Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện ✓ Kho sách Download miễn phí, tiểu thuyết PDF, sách hay PDF ✓ Tải sách miễn phí Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện tác giả Trần Văn Đức Google Drive

Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện PDF


Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG ĐẠI TRUYỆN
Tác giả

Trần Văn Đức

Dịch giả Nguyễn Quốc Thái

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin
Tóm tắt

Khổng Minh - Gia Cát Lượng là nhà quân sự nổi tiếng dưới thời Tam QUốc Diễn Nghĩa và cũng là nhân vật văn học yêu thích của Trung Quốc. Quyển sách Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện được ra đời bở ngòi bút của nhà văn Trần Văn Đức (Trung Quốc). Đây là quyển sách được viết và dịch công phu, toàn diện, chân thực chắc chắn sẽ mang lại nhiều thú vị đối với đọc giả.

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Lời dẫn truyện

QUYỂN THƯỢNG NGỌA LONG XUẤT SƠN LỜI GIÁO ĐẦU

THIÊN THỨ NHẤT KHỔNG MINH XUẤT SƠN

 • Chương I: Tuổi thơ loạn lạc
 • Chương II: Ngày nắng cày bừa, ngày mưa đọc "Lương phụ ngâm"
 • Chương III: Tam Cố Thảo Lư và Long Trung Sách
 • Chương IV: Quan hệ cá nước (Lưu thủy chi giao)

THIÊN THỨ HAI THÂN NGÔ CHỐNG TÀU

 • Chương V: Nhận sứ mệnh lúc lâm nguy (Lâm nguy thu mệnh)
 • Chương VI: Liên minh Tôn - Lưu
 • Chương VII: Hỏa công phá Tào Tháo
 • Chương VIII: Tranh giành bá quyền ở Kinh Châu
 • Phụ chương

QUYỂN TRUNG HỔ GẦM GIÓ THỐC THIÊN THỨ BA XỨ SỞ THẦN TIÊN

 • Chương IX: Tiến quân vào Ích Châu
 • Chương X: Gia Cát Lượng vào đất Thục
 • Chương XI: Bình định Hán Trung
 • Chương XII: Gia Cát Lượng điều hành ở đất Thục
 • Phụ chương

THIÊN THỨ TƯ GỬI CON Ở THÀNH BẠCH ĐẾ

 • Chương XIII: Quan Vũ Đế mất Kinh Châu
 • Chương XIV: Lưu Bị đông chinh
 • Chương XV: Sứ mệnh phụ chánh

THIÊN THỨ NĂM NHÀ CHÍNH TRỊ TÀI NĂNG 

 • Chương XVI: Ngoại giao: Liên minh Đông Ngô khống chế Tào Ngụy
 • Chương XVII: Ưu tiên khuyến nông, thực hành pháp trị
 • Chương XVIII: TIến cử người hiền
 • Phụ chương

QUYỂN HẠ GIÓ THU THỔI QUA GÒ NGŨ TRƯỢNG - THIÊN THỨ SÁU THÁNG NĂM VƯỢT LÔ GIANG

 • Chương XIX: Người Nam làm phản
 • Chương XX: Công tâm làm đầu
 • Chương XXI: Câu đố 7 lần bắt mạch hoạch
 • Chương XXII: Sách lược biên cương Hán Di yên ổn
 • Phụ chương

THIÊN THỨ BẢY BẮC PHẠT TRUNG NGUYÊN

 • Chương XXIII: Xuất sư biểu
 • Chương XXVI: Gạt lệ chém Mã Tắc
 • Chương XXV: Ngầm qua Trấn Thương
 • Chương XXVI: Trâu gỗ ngựa máy
 • Phụ chương

THIÊN THỨ TÁM DẤN THÂN TẬN TỤY 

 • Chương XXVII: Đối trân với kẻ địch thâm căn cố đế
 • Chương XXVIII: Gió thu thổi qua Gò Ngũ Trượng
 • Chương XXIX: Những người kế nhiệm của Gia Cát Lượng
 • Chương XXX: Cuộc quyết chiến cuối cùng của Thục Hán
 • Chương XXXI: Tổng luận về Gia Cát Khổng Minh
 • Phụ chương
 • Thiên phụ họa GIA CÁT KỲ TÀI
 • GIA CÁT LƯỢNG LIÊN PHẢ
 • Phả hệ
 • Đồ biếu minh họa
 • Phát minh

Trên đây là Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#KhongMinhGiaCatLuongDaiTruyenPdf #ViecLamVui

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc. Bài viết thuộc danh mục Tài liệu, Sách tham khảo trên ViecLamVui
Đánh giá Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook