LC May Add là gì? Hướng dẫn sử dụng A-Z cho người xuất nhập khẩu

1. Khái niệm LC May Add:

Định nghĩa: LC May Add là một điều khoản L/C cho phép người thụ hưởng thêm thông tin vào L/C sau khi L/C được phát hành. Thông tin bổ sung có thể bao gồm:

 • Chi tiết về lô hàng (số lượng, trọng lượng, kích thước,…)
 • Giá cả
 • Điều kiện giao hàng
 • Các thông tin khác liên quan đến giao dịch

Ví dụ: Người thụ hưởng có thể thêm thông tin về lô hàng sau khi nhận được hàng hóa từ nhà cung cấp. Thông tin bổ sung này có thể bao gồm số lượng hàng hóa thực tế, ngày đóng hàng, hoặc số bill of lading.

So sánh với các điều khoản L/C khác:

 • May Add/Not Add: Cho phép người thụ hưởng thêm thông tin vào L/C, nhưng ngân hàng phát hành L/C không có nghĩa vụ phải xác nhận thông tin bổ sung.
 • Not Add: Không cho phép người thụ hưởng thêm thông tin vào L/C sau khi L/C được phát hành.

2. Hướng dẫn sử dụng LC May Add:

Cách sử dụng:

 • Người thụ hưởng yêu cầu ngân hàng thêm thông tin vào L/C.
 • Ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin bổ sung và quyết định có thêm vào L/C hay không.
 • Nếu ngân hàng chấp nhận thêm thông tin, họ sẽ sửa đổi L/C và thông báo cho tất cả các bên liên quan.

Cần lưu ý:

 • Thời hạn thêm thông tin: Người thụ hưởng cần lưu ý thời hạn thêm thông tin được quy định trong L/C.
 • Trách nhiệm của các bên liên quan: Người thụ hưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin bổ sung. Ngân hàng phát hành L/C không có nghĩa vụ phải xác nhận thông tin bổ sung.

3. Tham khảo:

Bảng so sánh các loại điều khoản L/C:

Loại điều khoản Ưu điểm Nhược điểm
Confirmed Tăng tính an toàn cho người thụ hưởng Chi phí cao hơn
Revocable Có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ L/C Tăng rủi ro cho người thụ hưởng
Transferable Có thể chuyển nhượng L/C Tăng phức tạp cho giao dịch
May Add Tăng tính linh hoạt cho L/C Tiềm ẩn rủi ro sai sót thông tin

Danh sách các ngân hàng hỗ trợ LC May Add:

Danh sách các ngân hàng hỗ trợ LC May Add: [đã xoá URL không hợp lệ]

Mẫu L/C có điều khoản May Add:

Mẫu L/C có điều khoản May Add: [đã xoá URL không hợp lệ]

4. Nguyên tắc sử dụng LC May Add:

Ưu điểm:

 • Tăng tính linh hoạt cho L/C
 • Giảm thiểu rủi ro cho người thụ hưởng
 • Đáp ứng nhu cầu của các giao dịch phức tạp

Nhược điểm:

 • Tăng chi phí
 • Tăng thời gian xử lý L/C
 • Tiềm ẩn rủi ro sai sót thông tin

Khuyến nghị:

 • Sử dụng LC May Add khi cần thiết
 • Lựa chọn ngân hàng uy tín
 • Cẩn thận khi thêm thông tin vào L/C

5. Ví dụ thực tế:

Câu chuyện về trường hợp sử dụng LC May Add thành công:

Công ty A xuất khẩu hàng hóa sang công ty B. Do giá cả hàng hóa có thể biến động, hai công ty đã sử dụng điều khoản LC May Add để cho phép người thụ hưởng thêm thông tin về giá cả sau khi nhận được hàng hóa. Nhờ vậy, công ty A có thể đảm bảo lợi nhuận của mình trong khi công ty B có thể thanh toán đúng hạn.

Bài học kinh nghiệm:

 • Sử dụng LC May Add khi cần thiết
 • Lựa chọn ngân hàng uy tín
 • Cẩn thận khi thêm thông tin vào L/C

6. FAQ:

Hỏi: Ai có thể sử dụng LC May Add?

Đáp: Bất kỳ ai tham gia vào giao dịch quốc tế đều có thể sử dụng LC May Add.

Hỏi: Khi nào nên sử dụng LC May Add?

Đáp: Nên sử dụng LC May Add khi:

 • Giao dịch có nhiều rủi ro
 • Cần linh hoạt trong việc thay đổi thông tin L/C
 • Muốn giảm thiểu rủi ro cho người thụ hưởng

Hỏi: Làm thế nào để sử dụng LC May Add?

Đáp: Để sử dụng LC May Add, bạn cần:

 • Liên hệ với ngân hàng để yêu cầu sử dụng điều khoản LC May Add
 • Cung cấp thông tin cần thiết cho ngân hàng
 • Xác nhận với ngân hàng về thông tin bổ sung

Hỏi: LC May Add có an toàn không?

Đáp: LC May Add là một điều khoản L/C an toàn nếu được sử dụng đúng cách. Bạn nên lựa chọn ngân hàng uy tín và cẩn thận khi thêm thông tin vào L/C.

Kết luận:

LC May Add là một công cụ hữu ích giúp tăng tính linh hoạt và giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng LC May Add một cách cẩn thận và lựa chọn ngân hàng uy tín để đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình.

Các khái niệm trong thanh toán LC

Xem tiếp

Confirmed LC là gì? Hướng dẫn đầy đủ về Thư tín dụng được xác nhận

Tìm hiểu tất cả về Confirmed LC (Thư tín dụng được xác nhận) - từ định nghĩa, quy trình hoạt động, ưu nhược điểm cho đến hướng dẫn sử dụng chi tiết.