Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Gần đây, chủ đề “Có nên mua bảo hiểm nhân thọ” trên ViecLamVui thu hút nhiều ý kiến và sự quan tâm của độc giả, đặc biệt là nhóm 25-45 tuổi. Một số người cho rằng, việc mua bảo hiểm nhân thọ là cần thiết để đảm bảo tương lai tài chính cho gia đình và người thân trong trường hợp không may xảy ra sự cố – vì bảo hiểm nhân thọ không chỉ là khoản dự phòng rủi ro mà còn là công cụ đầu tư, tích lũy tài chính hiệu quả. Cũng có độc giả bày tỏ quan điểm, bảo hiểm nhân thọ không phải là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người, vì mức phí hàng năm có thể trở thành gánh nặng tài chính, đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp hoặc không ổn định.

Sau đây là kết quả các cuộc khảo sát trên ViecLamVui liên quan đến chủ đề “Có nên mua bảo hiểm nhân thọ”

Nên hỏi tư vấn viên những gì khi mua bảo hiểm nhân thọ?

Khảo sát được thực hiện tại cuộc thảo luận: open_in_new Nên hỏi tư vấn viên những gì khi mua bảo hiểm nhân thọ?
Các loại bảo hiểm và quyền lợi của mỗi loại – Hỏi về các gói bảo hiểm khác nhau và quyền lợi cụ thể của từng gói để chọn lựa phù hợp.
39%
500 phiếu
Chi phí và cách tính phí bảo hiểm – Yêu cầu giải thích rõ ràng về mức phí, cách tính phí và các khoản phí bổ sung nếu có.
27%
345 phiếu
Quyền lợi và điều kiện thanh toán bảo hiểm – Hỏi về quy trình và điều kiện để được nhận quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp rủi ro xảy ra.
21%
273 phiếu
Điều khoản và điều kiện loại trừ – Yêu cầu tư vấn viên giải thích rõ về các điều khoản loại trừ và những trường hợp không được chi trả bảo hiểm.
14%
180 phiếu

Thu nhập thấp nên mua loại bảo hiểm nhân thọ nào?

Khảo sát được thực hiện tại cuộc thảo luận: open_in_new Thu nhập thấp nên mua loại bảo hiểm nhân thọ nào?
Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn – Bảo hiểm này thường có phí thấp hơn và bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định (10, 20, 30 năm).
42%
123 phiếu
Bảo hiểm nhân thọ trọn đời – Dù phí bảo hiểm có thể cao hơn, bảo hiểm này cung cấp sự bảo vệ suốt đời và có giá trị tích lũy.
19%
55 phiếu
Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp – Kết hợp giữa bảo hiểm nhân thọ và tích lũy tài chính, phù hợp cho những người muốn vừa bảo vệ vừa tiết kiệm.
23%
67 phiếu
Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn giảm dần – Phí bảo hiểm giảm dần theo thời gian, phù hợp cho những người có thu nhập thấp muốn giảm gánh nặng tài chính dần theo thời gian.
16%
45 phiếu

Vợ chồng trẻ có nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Khảo sát được thực hiện tại cuộc thảo luận: open_in_new Vợ chồng trẻ có nên mua bảo hiểm nhân thọ?
Có, để đảm bảo tài chính cho tương lai và bảo vệ gia đình trước rủi ro
8%
15 phiếu
Có, vì phí bảo hiểm sẽ thấp hơn khi mua ở độ tuổi trẻ
37%
69 phiếu
Không, vì chi phí bảo hiểm có thể trở thành gánh nặng tài chính hiện tại
39%
73 phiếu
Không, nên tập trung vào việc đầu tư và tiết kiệm trước
15%
28 phiếu

Ai nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Khảo sát được thực hiện tại cuộc thảo luận: open_in_new Ai nên mua bảo hiểm nhân thọ?
Cha mẹ có con chưa thành niên – Để đảm bảo tài chính cho việc nuôi dạy và học tập của con cái trong trường hợp có sự cố xảy ra.
52%
300 phiếu
Người trưởng thành đồng sở hữu tài sản – Để bảo vệ phần tài sản của mình và người đồng sở hữu trong trường hợp gặp rủi ro.
26%
150 phiếu
Thanh niên có cha mẹ gánh khoản nợ vay sinh viên – Để đảm bảo khoản nợ không trở thành gánh nặng tài chính cho cha mẹ.
13%
77 phiếu
Gia đình không có khả năng chi trả chi phí tang lễ – Để tránh gánh nặng tài chính cho người thân trong trường hợp không may qua đời.
9%
50 phiếu

Chưa lập gia đình có nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Khảo sát được thực hiện tại cuộc thảo luận: open_in_new Chưa lập gia đình có nên mua bảo hiểm nhân thọ?
Có, để bảo vệ tài chính cá nhân và người thân – Mua bảo hiểm nhân thọ giúp đảm bảo tài chính cho bản thân và hỗ trợ người thân trong trường hợp có rủi ro.
43%
200 phiếu
Có, vì phí bảo hiểm sẽ thấp hơn khi mua ở độ tuổi trẻ – Mua bảo hiểm nhân thọ sớm giúp tận dụng mức phí thấp hơn và có thời gian tích lũy dài hơn.
34%
155 phiếu
Không, vì có thể ưu tiên các mục tiêu tài chính khác trước – Khi chưa lập gia đình, nên tập trung vào việc tiết kiệm, đầu tư hoặc trả nợ trước.
16%
75 phiếu
Không, vì chưa có người phụ thuộc tài chính – Khi chưa có người phụ thuộc, có thể chưa cần thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ ngay lập tức.
7%
30 phiếu

Thu nhập hơn 10 triệu có nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Khảo sát được thực hiện tại cuộc thảo luận: open_in_new Thu nhập hơn 10 triệu có nên mua bảo hiểm nhân thọ?
Có, để bảo vệ tài chính cho gia đình và bản thân – Dù thu nhập không cao, bảo hiểm nhân thọ cung cấp sự an tâm và hỗ trợ tài chính trong trường hợp gặp rủi ro.
47%
233 phiếu
Có, nhưng nên chọn gói bảo hiểm phù hợp với thu nhập – Nên tìm hiểu và chọn gói bảo hiểm có mức phí phù hợp với khả năng tài chính để tránh gánh nặng.
16%
78 phiếu
Không, vì chi phí bảo hiểm có thể trở thành gánh nặng – Với thu nhập hơn 10 triệu, chi phí bảo hiểm có thể làm giảm khả năng chi trả các chi phí sinh hoạt và tiết kiệm khác.
23%
115 phiếu
Không, nên tập trung vào tiết kiệm và đầu tư trước – Với mức thu nhập này, nên ưu tiên việc tiết kiệm và đầu tư để tăng trưởng tài chính trước khi cân nhắc mua bảo hiểm nhân thọ.
14%
67 phiếu