Logo

Hiệu ứng chim mồi PDF

Lượt xem: 305
Ngày đăng: 14/03/2024

Download sách Hiệu ứng chim mồi PDF full ✓ Hiệu ứng chim mồi Ebook PDF ✓ Tải sách Hiệu ứng chim mồi - Hạo Nhiên, Quốc Khánh ✓ Tải PDF Hiệu ứng chim mồi tập 1, tập 2 ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive.

Hiệu ứng chim mồi PDF

Tải sách Hiệu ứng chim mồi PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ Hiệu ứng chim mồi
Tác giả Hạo Nhiên, Quốc Khánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Kinh Tế TPHCM
Tóm tắt

Hiệu ứng chim mồi của tác giả Hạo Nhiên, Quốc Khánh là cuốn sách về tâm lý học thực chiến ứng dụng trong kinh doanh. 

Hiệu ứng chim mồi có những ứng dụng thực tiễn được đúc kết từ quá trình kinh doanh thực chiến của các tác giả. Các ứng dụng đều được suy ra từ các lý thuyết tâm lý học vững chắc mà các tác giả được học và nghiên cứu trong các chương trình sau bậc đại học. 

Quyển sách này được cấu trúc thành các phần nhỏ với lý thuyết và ứng dụng đan xem. Mỗi hiện tượng, kỹ thuật bán hàng điều được giải thích bằng lý thuyết và đều có ứng dụng minh họa, giúp người đọc có thể có kiến thức vững chắc, linh hoạt. 

Mục lục
 • 1- Hiệu ứng chim mồi
 • 2- Hiệu ứng mỏ neo: mỏ neo tư duy, tâm trí
 • 3- Hiệu ứng hào quang và chiến lược soái hạm
 • 4- Hiệu ứng chân lý ảo tưởng
 • 5- Tư duy phi logic
 • 6- Suy nghiệm đánh giá nỗ lực
 • 7- Hiệu ứng mặc định
 • 8- Quy luật hiệu ứng
 • 9- Quy luật 100
 • 10- Suy nghiệm Keats
 • 11- Tâm lý học tiến hóa
 • 12- Thuyết so sánh xã hội
 • 13- Hiệu ứng trung hòa
 • 14 & 15- Hiệu ứng sai lầm
 • 16- Nhu cầu xã hội
 • 17- Hiệu ứng sở hữu
Download sách Hiệu ứng chim mồi PDF full ✓ Hiệu ứng chim mồi Ebook PDF ✓ Tải sách Hiệu ứng chim mồi - Hạo Nhiên, Quốc Khánh ✓ Tải PDF Hiệu ứng chim mồi tập 1, tập 2 ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive.

Trên đây là sách Hiệu ứng chim mồi PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.