Logo

Gọng kìm lịch sử PDF

Lượt xem: 144
Ngày đăng: 14/03/2024

Download sách Gọng kìm lịch sử PDF full ✓ Gọng kìm lịch sử Ebook PDF ✓Tải sách Gọng kìm lịch sử - Bùi Diễm & Chanoff, David ✓ Tải PDF Gọng kìm lịch sử ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive.

Gọng kìm lịch sử PDF

Tải sách Gọng kìm lịch sử PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ Gọng kìm lịch sử
Tác giả Bùi Diễm & Chanoff, David
Tóm tắt

Gọng kìm lịch sử của tác giả Bùi Diễm là cuốn sách viết về một phần câu chuyện Việt nam và các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc qua con mắt của chính những người trong cuộc. 

Cuốn sách diễn tả những bài học đáng nhớ trong giai đoạn bi thảm nhưng không kém phần anh dũng trong giai đoạn cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong phần kết, tác giả có rút ra những kết luận bằng sự suy diễn chủ quan của chính tác giả về sự thật, về những nỗ lực dung hòa và những giải pháp cho tương lai.

Mục lục
 • Chương 1. Gọng Kềm Lịch Sử
 • Chương 2. Thuở Ấu Thời
 • Chương 3. Những Tổ Chức Chính Trị Bí Mật
 • Chương 4. Đảng Đại Việt
 • Chương 5. Cách Mạng Tháng 8
 • Chương 6. Anh, Tàu, và Pháp
 • Chương 7. Khủng Bố
 • Chương 8. Trong Vòng Trốn Tránh
 • Chương 9. Giải Pháp Bảo Đại
 • Chương 10. Mùa Nghỉ Alpine
 • Chương 11. Lập Trường Ngoan Cố Của Pháp
 • Chương 12. Sự Lựa Chọn của Cựu Hoàng
 • Chương 13. Ông Diệm và Các Thành Phần Đối Lập
 • Chương 14. Đảo Chánh
 • Chương 15. Tình Hình Sau Đảo Chánh
 • Chương 16. Chánh Quyền Tướng Khánh
 • Chương 17. Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ
 • Chương 18. Bác Sĩ Quát và Các Tướng Lãnh
 • Chương 19. Con Đường Dẫn Đến Hiến Pháp
 • Chương 20. Bước Thứ Hai
 • Chương 21. Đại Sứ tại Hoa Thịnh Đốn
 • Chương 22. Hiến Pháp Dân Chủ
 • Chương 23. Khung Cảnh Hậu Trường
 • Chương 24. Cuộc Bầu Cử 1967
 • Chương 25. Sự Chuyển Đổi của Thời Cuộc
 • Chương 26. Tết Mậu Thân
 • Chương 27. Cuộc Đàm Phán Bắt Đầu
 • Chương 28. Vụ Anna Chennault
 • Chương 29. Tổng Thống Mới, Chính Sách Mới
 • Chương 30. Trì Hoãn
 • Chương 31. Mất Tiên Cơ
 • Chương 32. Cuộc Độc Cử
 • Chương 33. Hai Màn Ngoạn Mục
 • Chương 34. Hiệp Định Ba Lê
 • Chương 35. Những Việc Cuối Cùng
 • Chương  36. Lời Hậu Luận
Download sách Gọng kìm lịch sử PDF full ✓Gọng kìm lịch sử Ebook PDF✓Tải sách Gọng kìm lịch sử - Bùi Diễm & Chanoff, David ✓Tải PDF Gọng kìm lịch sử ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive.

Trên đây là sách Gọng kìm lịch sử PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.