Logo

Dấn thân PDF

Lượt xem: 215
Ngày đăng: 15/03/2024

Download sách Dấn thân PDF ✓Dấn thân Ebook PDF ✓Tải sách Dấn thân - Sheryl Sandberg ✓ File Dấn thân - Phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Dấn thân PDF

Tải sách Dấn thân PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Dấn thân (Lean In)
Tác giả Sheryl Sandberg
Người dịch Trần Thị Ngân Tuyến
Nhà Xuất Bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Tóm tắt

Dấn thân của tác giả Sheryl Sandberg là cuốn sách khích lệ phụ nữ hay vươn lên phát triển tiềm năng, phát huy đầy đủ nhất khả năng của mình, tránh lỗi tư duy và tinh thần yên vị vốn đã ăn sâu trong tâm thức phụ nữ.

Trong Dấn thân, Sheryl Sandberg đã chia sẻ về cuộc đời mình, những vươn lên cùng với thành công, qua đó nhằm kêu gọi và truyền cảm hứng cho phụ nữ. Bên cạnh đó tác giả cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của phụ nữ và quá trình bình đẳng giới để hướng đến một xã hội bình đẳng hơn.

Mục lục
 • Lời tựa của bà Tôn Nữ Thị Ninh
 • Giới thiệu: Tiếp thu nền cách mạng
 • Chương 1: Khoảng trống tham vọng lãnh đạo
 • Chương 2: Ngồi vào bàn
 • Chương 3: Thành công và yêu quý
 • Chương 4: Khung leo trèo thay thế chiếc thang
 • Chương 5: Bạn có phải cố vấn của tôi
 • Chương 6: Tìm sự thật và nói lên sự thật
 • Chương 7: Đừng từ bỏ trước khi chính thức rút lui
 • Chương 8: Bạn đời phải thật sự là bạn đời
 • Chương 9: Hoang tưởng về người đa năng
 • Chương 10: Hãy bắt đầu thảo luận
 • Chương 11: Chung tay vì một thế giới bình đẳng
 • Hãy tiếp tục trò chuyện
 • Lời cảm ơn
Download sách Dấn thân PDF ✓Dấn thân Ebook PDF ✓Tải sách Dấn thân - Sheryl Sandberg ✓ File Dấn thân - Phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Sách Dấn thân PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.