Logo

600 Essential Words For The Toeic PDF

Lượt xem: 227
Ngày đăng: 17/03/2024

Download 600 Essential Words For The Toeic PDF full ✓600 từ vựng TOEIC Barron's ✓ 600 Essential Words For The Toeic Ebook ✓600 Essential Words for the TOEIC Download ✓Barron 600 Essential Words For Toeic Pdf  600 ✓ Toeic 600 Essential Words Pdf ✓Essential Words for the TOEIC đáp án ✓ Barron's 600 Essential Words For The Toeic Pdf ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive.

600 Essential Words For The Toeic PDF

Tải 600 Essential Words For The Toeic PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ 600 Essential Words For the Toeic 3rd Edition
Tác giả Dr Lin Lougheed
Nhà Xuất Bản ĐH Cambridge
Tóm tắt

600 Essential Words For The Toeic là cuốn sách cung cấp vốn từ vựng cần thiết dành cho các học viên ôn, luyện thi TOEIC. Cuốn sách này giúp bạn nâng cao vốn từ vựng, các từ thường sử dụng trong kì thi TOEIC, có bài nghe, đọc tương ứng chỗ các từ. 

Mỗi phần trong cuốn sách sẽ có một ngữ cảnh chuyên môm đầy đủ kèm với các từ mới, giúp bạn nắm vững các nền móng cơ bản để hiểu ngữ cảnh thường gặp dưới bài thi TOEIC. 

Mục lục
 • Lessons 1-5: General Business
 • Lessons 6-10: Office Issues 
 • Lessons 11 - 15: Personnel
 • Lessons 16-20: Purchasing
 • Lessons 21-25: Financing and Budgeting
 • Lessons 26-30: Management issues 
 • Lessons 31-35: Restauran and Events 
 • Lessons 36-40: Travel 
 • Lessons 41-45: Entertaiment
 • Lessons 46-50: Health
 • Answer key 
Download 600 Essential Words For The Toeic PDF full ✓600 từ vựng TOEIC Barron's ✓ 600 Essential Words For The Toeic Ebook ✓600 Essential Words for the TOEIC Download ✓Barron 600 Essential Words For Toeic Pdf 600 ✓ Toeic 600 Essential Words Pdf ✓Essential Words for the TOEIC đáp án ✓ Barron's 600 Essential Words For The Toeic Pdf ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive.

Trên đây là sách 600 Essential Words For The Toeic PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.