Logo

Sách mười hai học thuyết về bản tính con người PDF

Lượt xem: 344
Ngày đăng: 29/04/2024

Download 12 học thuyết về bản tính con người PDF ✓ Sách mười hai học thuyết về bản tính con người PDF ✓ Tải xuống Ebook mười hai học thuyết về bản tính con người Google Drive.

Sách mười hai học thuyết về bản tính con người PDF - ViecLamVui

Tải về sách mười hai học thuyết về bản tính con người PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề MƯỜI HAI HỌC THUYẾT VỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI
Tác giả
 • Leslie Stevenson
 • David L. Haberman
 • Peter Matthews Wright
 • Dịch giả: Lưu Hồng Khanh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội
Tóm tắt

Tập sách Mười hai học thuyết về bản tính con người là tác phẩm với nhiều thông tin, suy tư, biện luận, nghiệm sinh về các vấn đề thiết yếu của con người. 

Thông qua nội dung tập sách, tác giả muốn liên kết lý thuyết với thực hành, tránh bỏ đến mức có thể những suy biện thuần túy hàn lâm trừu tượng cũng như những kỹ năng hành động thuần túy máy móc thực dụng. Và tính suy tư có phê phán, phê phán trong thịnh tình, chính trực, nhưng khách quan, khoa học, không thiên vị.

Đây là kết quả của nghiên cứu, suy tư, thực hành và giảng dạy của các giảng viên đại học từ những năm 1970 thế kỷ XX đến những tháng năm đương đại hiện nay. Vì thế nó được xem là quyển sách quý mang tính vừa mang tính triết học và lịch sử.

Mục lục
 • Đôi lời người biên dịch
 • Lời tựa cho lần xuất bản thứ sáu
 • Lời tựa cho lần xuất bản thứ năm
 • Lời tựa cho lần xuất bản thứ tư
 • Chương dẫn nhập: Những học thuyết đối nghịch và những định giá phê phán
 • Chương 1: Khổng giáo: Đạo của hiền nhân
 • Chương 2: Ấn Độ giáo - Áo nghĩa thư cuộc tìm kiếm tri thức tối hậu
 • Chương 3: Phật giáo: Theo vế chân Đức Phật
 • Chương 4: Platon: Quy luật của lý tính
 • Chương 5: Aristoteles: Lý tưởng của sự thành tựu nhân tính
 • Chương 6: Kinh Thánh Do Thái giáo và Kito giáo: Nhân tính trong tương quan với Thượng Đế
 • Chương 7: Hồi giáo [Đạo Islam] sự thuần phục Thượng Đế
 • Chương 8: Kant: Lý do và nguyên nhân, luân lý và tôn giáo
 • Chương 9: Marx: Nền tảng kinh tế của xã hội con người
 • Chương 10: Freud: Nền tảng vô thức của tinh thần
 • Chương 11: Sartre: Tự do triệt để
 • Chương 12: Darwin: Những học thuyết về bản tính con người
Download 12 học thuyết về bản tính con người PDF ✓ Sách mười hai học thuyết về bản tính con người PDF ✓ Tải xuống Ebook mười hai học thuyết về bản tính con người Google Drive.

Trên đây là Sách mười hai học thuyết về bản tính con người PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui