Hạn mức LC là gì? Hướng dẫn sử dụng hạn mức LC hiệu quả

Hạn mức LC là công cụ tài chính hữu ích cho doanh nghiệp nhập khẩu. Bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về hạn mức LC, bao gồm định nghĩa, cách thức tính toán, mở rộng, sử dụng và giải ngân. Bài viết cũng chia sẻ các nguyên tắc, thực tiễn tốt nhất và cảnh báo khi sử dụng LC.

Chi tiết