Blog cẩm nang Việc làm Nhân sự, Hành Chính

Tin tức, hướng dẫn, kinh nghiệm, tư vấn, tài nguyên, tài liệu Việc làm Nhân sự, Hành Chính dành cho nhà tuyển dụng và người tìm việc tại ViecLamVui.com
Blog cẩm nang Việc làm Nhân sự, Hành Chính
 • Mẫu quyết định cử cán bộ giám sát công trình file Word
  Mẫu quyết định cử cán bộ giám sát công trình file Word

  Download mẫu quyết định cử cán bộ giám sát công trình ✓ Mẫu quyết định bổ nhiệm giám sát công trình ✓ Mẫu quyết định giao nhiệm vụ giám sát thi công ✓ File Word ✓ Nội dung chuẩn soạn sẵn ✓ Quyết định cử cán bộ tham gia giám sát công trình xây dựng

 • Bài giảng quản trị văn phòng PPT, PDF
  Bài giảng quản trị văn phòng PPT, PDF

  Download bài giảng quản trị văn phòng .PPT, .PPTX, .PDF ✓ Bài giảng môn quản trị văn phòng ✓ Bài giảng quản trị hành chính văn phòng ✓ Slide quản trị văn phòng bài giảng chi tiết ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

 • Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy file Word
  Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy file Word

  Download mẫu bản tường trình vi phạm nội quy file Word ✓ Bản tường trình vi phạm nội quy công ty, nhà trường, cơ quan ✓ Bản tường trình về việc vi phạm nội quy ✓ Form bản tường trình vi phạm nội quy ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

 • Giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF
  Giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF

  Download giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF ✓ Giáo trình quản trị nhân lực căn bản ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung, Nguyễn Tiệp, Nguyễn Vân Điềm ✓ giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU, IUH, Học Viện Tài Chính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình quản trị nhân lực Google Drive.

 • Đề cương báo cáo giám sát của HĐND xã file Word, PDF
  Đề cương báo cáo giám sát của HĐND xã file Word, PDF

  Download đề cương báo cáo giám sát của HĐND xã .Doc, .Docx, .pdf ✓ Mẫu đề cương báo cáo giám sát của HĐND cấp xã ✓ Mẫu báo cáo giám sát của hội đồng nhân dân ✓ Đề cương báo cáo giám sát ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

 • Bài giảng quản trị nguồn nhân lực PPT, PDF
  Bài giảng quản trị nguồn nhân lực PPT, PDF

  Download bài giảng quản trị nguồn nhân lực PPT, PDF ✓ Bài giảng quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung ✓ Slide bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Slide quản trị nguồn nhân lực ✓ Sách quản trị nhân lực ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn quản trị nguồn nhân lực link Google Drive.

 • Sách quản trị nguồn nhân lực PDF
  Sách quản trị nguồn nhân lực PDF

  Download sách quản trị nguồn nhân lực PDF ✓ Sách quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung ✓ Sách quản trị nguồn nhân lực mới nhất ✓ Sách về quản trị nguồn nhân lực ✓ Sách quản trị nhân lực ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách hay về quản trị nguồn nhân lực Google Drive.

 • Cách viết bản kiểm điểm chuẩn
  Cách viết bản kiểm điểm chuẩn

  Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm chuẩn, đầy đủ, chi tiết dành cho học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức, người lao động ✓ Cách viết bản kiểm điểm trong công việc ✓ HD viết bản kiểm điểm ✓ Cách viết bản kiểm điểm nhận lỗi ✓ Cách viết bản tự kiểm điểm ✓ Cách viết bản kiểm điểm cá nhân ✓ Cách viết 1 bản kiểm điểm ✓ Tải xuống miễn phí File Word, PDF link Google Drive

 • Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi file Word
  Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi file Word

  Download mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi file Word ✓ Bản tự kiểm điểm ✓ Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi với bố mẹ ✓ Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi không làm bài tập ✓ Bản kiểm điểm cá nhân mắc lỗi ✓ Viết bản kiểm điểm nhận lỗi cho học sinh ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

 • Mẫu bản kiểm điểm cá nhân
  Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

  Download mẫu bản kiểm điểm cá nhân file Word ✓ Bản tự kiểm điểm cá nhân ✓ Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân ✓ Bản kiểm điểm cá nhân cuối năm ✓ Bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng viên, giáo viên, học sinh ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới