Trung tâm LIN tuyển dụng vị trí Kế Toán

0909173713

Lương: 10-12 triệu Kinh nghiệm: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019 đã hết hạn Hình thức làm việc: Thỏa thuận Lượt xem: 22 Địa chỉ Làm việc tại Hồ Chí Minh
LƯU
Chia sẻ lên mạng xã hội để tuyển dụng nhanh hơn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Thông tin tuyển dụng

Tính chất công việc: Giờ hành chính

Trình độ: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: 2 năm

Mức lương: 10-12 triệu

Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức

Thời gian thử việc: 2 tháng

Giới tính: Không yêu cầu

Chức vụ: Nhân viên

Mô tả công việc

LIN Center for Community Development is seeking an ethical and responsible candidate for the position of Accountant. This role reports to the Finance Manager and the person’s primary responsibility is to manage the day to day transaction of bank transfer and cash, as well as to record them into QuickBooks (accounting system) and to assist in building up financial reports for the Center and for the Major Donors./Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN đang tìm kiếm một ứng cử viên cho vị trí Kế toán, báo cáo cho Giám đốc Tài chính. Trách nhiệm chính của người đó là quản lý giao dịch chuyển khoản và tiền mặt hàng ngày, lưu trữ vào QuickBooks (hệ thống kế toán); hỗ trợ xây dựng báo cáo tài chính cho Trung tâm và cho các nhà tài trợ chính.

Yêu cầu công việc

RESPONSIBILITY/ TRÁCH NHIỆM:
The Accountant is responsible for the following administration, finance and logistic functions supporting the Finance Manager to ensure efficient and accurate financial management of LIN/ Chịu trách nhiệm về chức năng kế toán, tài chính và hậu cần để hỗ trợ Quản Lý Tài Chính nhằm đảm bảo việc quản lý tài chỉnh một cách chính xác và hiệu quả quản lý tài chính hiệu quả cho LIN

Finance and budget management/ Quản lý tài chính và ngân sách:
• Daily managing and reconciling bank and cash accounts/ Quản lý, đối chiếu giao dịch ngân hàng và tiền mặt mỗi ngày
• Maintaining an effective filing management system for financial transactions, key project documents, payment vouchers and accounting logbooks;/ Duy trì hệ thống quản lý hồ sơ hiệu quả cho các giao dịch tài chính, tài liệu chính của dự án, chứng từ thanh toán và nhật ký kế toán;
• Immediately record and provide receipts for all donations received. Donations are to be recorded into the accounting system and the organization’s information management system, which includes GoogleDrive and CiviCRM/ Ghi nhận và lưu trữ các khoản đóng góp nhận được. Các khoản đóng góp sẽ được ghi nhận vào hệ thống kế toán và hệ thống quản lý thông tin của tổ chức, bao gồm GoogleDrive và CiviCRM;
• Manage the income and expenses using the Quickbooks system and ensure they are allocated to the right account and easy to/ Quản lý các khoản thu và chi bằng hệ thống Quickbooks và đảm bảo chúng được phân bổ vào đúng tài khoản và dễ dàng;
• Maintain an updated inventory of equipment and conduct quarterly physical inventory checks/ Duy trì kiểm kê thiết bị đã được cập nhật và tiến hành kiểm tra tài sản tồn kho hàng quý;
• Assist the Finance Manager in the development of the annual budget and monitor the organization’s finance in accordance with the approved budget/ Hỗ trợ quản lý tài chính trong việc xây dựng ngân sách năm và giám sát tình hình tài chính của tổ chức theo ngân sách đã được duyệt;
• Assist the Finance Manager to prepare financial requirements of funding proposals and related budgets/ Hỗ trợ Quản lý Tài chính chuẩn bị các yêu cầu về tài chính cho các đề xuất tài trợ và ngân sách liên quan;
• Ensure financial procedures are in line with organizational and donor requirements and deadlines/ Đảm bảo các thủ tục tài chính phù hợp với yêu cầu và thời hạn của tổ chức và nhà tài trợ;
• Assist the Finance Manager to monitor expenses to ensure progress in compliance with approved budgets and agreements/ Hỗ trợ Giám đốc Tài chính theo dõi chi phí để đảm bảo tiến độ trong việc tuân thủ ngân sách và thỏa thuận đã được phê duyệt;
• Organize and control purchasing and supply procedures; and/ Tổ chức và kiểm soát các hoạt động mua sắm và cung cấp dịch vụ;
• Support other tasks, as needed/ Hỗ trợ những nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

EXPERIENCE/ KINH NGHIỆM:
• At least 2 years working experience in accountancy/ Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán
• An understanding of accounting process and practices or strong willingness to learn/ Hiểu về quy trình kế toán và tinh thần sẵn sàng học hỏi.
• Graduated of University Degree in Finance, Accounting or related field/ Tốt nghiệp ngành nghề như Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan.
• Experience providing administrative support such as PIT, social insurance report/ Kinh nghiệm trong việc hỗ trợ hành chính như thuế thu nhập cá nhân, báo cáo BHXH.
• Desired experience- working/advising/volunteering with nonprofits, community development projects and/or INGOs, and Quickbooks proficiency/ Có kinh nghiệm hoặc có mong muốn làm việc trong tổ chức Phi Lợi Nhuận, dự án phát triển cộng đồng và/hoặc Phi Chính Phủ và thành thạo Quickbooks.

SKILLS/ KĨ NĂNG:
• Good accounting/financial, analytical and organizational skills/ Kỹ năng kế toán / tài chính, phân tích và tổ chức tốt;
• Self-directed, highly motivated, reliable/ Tự định hướng, có động lực cao, đáng tin cậy;
• Good communication skills (written and oral) in Vietnamese/ Kỹ năng giao tiếp (viết và nói) bằng Tiếng Việt tốt;
• Working knowledge of Quickbooks (ability to learn quickly to use English & Vietnamese language software)/ Kiến thức làm việc về Quickbooks (khả năng học nhanh để sử dụng phần mềm Tiếng Anh và Tiếng Việt);
• Ability of general accounting, build up financial statements/ Khả năng kế toán tổng hợp, xây dựng báo cáo tài chính;
• Competent in Microsoft Word and Excel;/ Có khả năng dùng Word và Excel
• Attention to details and determination to meet deadlines; and/ Chú ý đến chi tiết và đáp ứng được deadlines;
• Ability to communicate in English./ trình độ tiếng Anh giao tiếp;

Quyền lợi được hưởng

13rd month salary/ Lương tháng 13
Healthcare package/ Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt
Training opportunity/ Cơ hội đào tạo

Yêu cầu hồ sơ

CV
Người tìm việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo >> XEM CHI TIẾT
Chia sẻ lên mạng xã hội để tuyển dụng nhanh hơn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Thông tin liên hệ

Liên hệ: 0909173713
Điện thoại: 0909173713
Địa chỉ tuyển dụng: 63a Nguyễn Cừ, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019
 
Lưu công việc

0909173713 đang tuyển dụng

Blog Việc làm kế toán

 • Mục tiêu nghề nghiệp kế toán - cách viết trong CV và trả lời phỏng vấn thuyết phục
  Áp dụng công thức ViecLamVui để viết và trả lời phỏng vấn mục tiêu nghề nghiệp vị trí kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán kho, kế toán thuế ✤ Có mẫu bằng tiếng Anh
 • Mẫu CV Kế Toán Công Nợ
  Download miễn phí mẫu CV kế toán công nợ file Word ✔️ Mẫu CV chuẩn, đẹp mắt ✔️ Phù hợp cho ứng viên vị trí kế toán công nợ doanh thu, chi phí, giá thành ✔️ Kế toán công nợ có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm tại TPHCM, Hà Nội ✔️ Thuộc 1001 mẫu CV...
 • Mẫu Đơn Xin Việc Kế Toán Công Nợ
  Download miễn phí mẫu đơn xin việc kế toán công nợ file Word ► Trình bày đẹp ► Nội dung chỉnh chu thích hợp ngành kế toán ► Phù hợp ứng tuyển các vị trí Kế toán công nợ phải thu, Kế toán công nợ phải trả tại các công ty, cửa hàng ► Series 1001 mẫu...
 • Mẫu Bản Mô Tả Công Việc Kế Toán Công Nợ
  Mẫu bản mô tả công việc kế toán công nợ chuẩn ➽ File Word ➽ Dễ dàng điều chỉnh thông tin ➽ Tải miễn phí online ➽ Dùng thích hợp cho các đợt tuyển dụng nhân sự Kế toán công nợ phải thu, Kế toán công nợ phải trả, Kế toán doanh thu của nhiều doanh...
 • Infographic: Bộ câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng việc làm kế toán
  Bộ câu hỏi phỏng vấn vị trí kế toán cùng câu trả lời được tổng hợp từ các nhà tuyển dụng trên ViecLamVui ❤ Infographic trực quan dễ đọc, dễ nhớ ❤ Thuộc series 1001 câu hỏi phỏng vấn thường gặp trên ViecLamVui