Nhân Viên Kế Toán

Cập nhật: 01-07-2021 |Lượt xem:  118

0904086884

Địa chỉ:
  • - Số lượng tuyển dụng:10
  • - Giới tính:Không yêu cầu
  • - Tính chất công việc:Giờ hành chính
  • - Hình thức làm việc:Nhân viên chính thức
Mô tả

STAFF ACCOUNTANT/ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Position Title/ Chức vụ: accountants/ Nhân viên kế toán Department/ Bộ phận: Accounting department/ Phòng Kế Toán Location/ Nơi làm việc: Phat Tien Seafood Company Limited - 642, Pham Huu Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến - Số 642, đường Phạm Hữu Lầu Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Direct/ Trực tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Accounting manager/ Trưởng phòng Kế Toán. Indirect report for/ Báo cáo gián tiếp cho: Chief Financial Officer/ Giám đốc Tài Chính. LIST PRIMARY RESPONSIBILITIES/ ACCOUNTABILITIES/ CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH: I. ACCOUNTING - DOMESTIC SALES/ KẾ TOÁN – BÁN HÀNG TRONG NƯỚC: 1. Based on Contract or order Export sales invoice/ Căn cứ vào Hợp đồng hoặc đơn hàng xuất hóa đơn bán hàng; 2. Fully check the consistency of the delivery slip with ex-warehousing bills before issuing invoices/ Kiểm tra đầy đủ tính thống nhất của phiếu giao hàng với phiếu xuất kho trước khi xuất hóa đơn; 3. Monitor, update and compare with input invoices and debts of traded goods with related parties/ Theo dõi, cập nhật và đối chiếu với các hóa đơn đầu vào, công nợ của hàng hóa mua bán với các bên liên quan; 4. Report sales debt to the Chief accountant on a regular basis or Chief Financial Officer upon request/ Báo cáo công nợ bán hàng cho kế toán Trưởng theo định kỳ hoặc Giám đốc Tài Chính khi có yêu cầu. II. ACCOUNTING - FOREIGN SALES/ KẾ TOÁN - BÁN HÀNG NGOÀI NƯỚC: 1. Based on documents and export contracts, Export invoices/ Căn cứ vào bộ chứng từ và hợp đồng xuất khẩu, xuất hóa đơn bán hàng; 2. Fully check the consistency of the voucher set with ex-warehousing bills before issuing invoices/ Kiểm tra đầy đủ tính thống nhất của bộ chứng từ với phiếu xuất kho trước khi xuất hóa đơn; 3. Monitor, update and compare with input invoices, debts of goods traded or entrusted with related parties/ Theo dõi, cập nhật và đối chiếu với các hóa đơn đầu vào, công nợ của hàng hóa mua bán hoặc ủy thác với các bên liên quan; 4. Calculate trust fees and Export trust bills with related parties/ Tính phí ủy thác và xuất hóa đơn ủy thác với các bên liên quan; 5. Report export turnover and sales details to the Head of Accounting Department periodically or Finance Director when required/ Báo cáo kim ngạch xuất khẩu, bán hàng chi tiết cho Trưởng phòng Kế toán theo định kỳ hoặc Giám đốc Tài chính khi có yêu cầu. III. OTHER ACCOUNTING WORKS/ CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHÁC: 1. Store accounting data according to regulations/ Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định; 2. Recognize, request and propose corrective measures to improve development/ Ghi nhận, kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục để cải tiến phát triển; 3. Performing other tasks as assigned by the Head of Accounting Department or the Board of Directors/ Thực hiện các công việc

Yêu cầu

EXPERIENCE/ SKILLS/ EDUCATION REQUIREMENTS/ CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA EDUCATION/ BẰNG CẤP: 1. Graduated from college, university specialized in Auditing - Accounting, Finance Banking, Banking or equivalent qualifications/ Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kiểm Toán - Kế Toán, Tài chính Ngân Hàng, Ngân Hàng hoặc các văn bằng tương đương; 2. Good planning skills, team work/ Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc đội nhóm; 3. Sharp, dynamic, capable of thinking, analyzing/ Nhạy bén, năng động, có khả năng tư duy, phân tích; 4. Proficient in using office computer, using accounting software/ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán; 5. Be careful, have a sense of responsibility in the work/ Tính tình cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; 6. Execute tasks correctly and in accordance with the assigned regulations/ Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng theo quy định được giao.

Quyền lợi

BENEFITS OF BENEFITS/ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 1. Salaries and bonuses/ Lương và thưởng; 2. Be trained on company products and soft skills/ Được đào tạo về sản phẩm Công ty và các kỹ năng mềm; 3. Benefit from the regulations of the State (social insurance, health insurance) in addition to enjoy the company's own benefits such as vacation, travel salary 13, .../ Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT) ngoài ra được hưởng thêm các phúc lợi riêng của Công ty như nghỉ phép, du lịch lương tháng 13,…; 4. Working in a dynamic, friendly environment, high support from colleagues and management/ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý; 5. Opportunity for promotion in many positions in the company/ Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí trong công ty; 6. Be provided with sufficient knowledge, materials to start/ Được cung cấp đầy đủ kiến thức, tài liệu để bắt đầu; 7. Provided equipment for work/ Được cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc.

Hạn nộp 2020-12-31
Hình thức nộp

Bấm "NỘP HỒ SƠ" để ứng tuyển

Thông tin liên hệ

Người liên hệ

Phạm Hoài Phong

Địa chỉ

Số 642, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Vui lòng bấm "NỘP HỒ SƠ" tuyển công việc này
Người tìm việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo >> XEM CHI TIẾT

Chúng tôi đang tuyển dụng

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền Bắc Miền Nam