Hồ sơ ứng viên Việc làm tài xế

Hiện có 2 ứng viên Việc làm tài xế

Cần tìm việc lái xe thêm ngoài giờ

Lê Mai

Thỏa thuận
08/08/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm việc làm lái xe

0938163510

Thỏa thuận
04/06/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề