Hồ sơ ứng viên Việc Làm Kinh Doanh

Hiện có 5 ứng viên Việc Làm Kinh Doanh

Cần Tìm Việc CSKH, Nhân Viên Kinh Doanh

Trung Nghĩa

Thỏa thuận
12/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm việc chăm sóc khách hàng

Lê Linh Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
10/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhà nghiên cứu thị trường

0829293730

Thỏa thuận
09/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Kinh doanh online

0829293730

Thỏa thuận
10/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm việc làm thêm kinhdoanh

0703389516

Thỏa thuận
10/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề