Hồ sơ ứng viên Việc làm kế toán

Hiện có 6 ứng viên Việc làm kế toán

Nhân viên giao nhận

Trần Phi Vũ

Thỏa thuận
28/12/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Cần tìm công việc kế toán, đi làm ngay!

Bùi Thục Thanh Nghị

Thỏa thuận
06/01/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

Cao Phương Hiếu

Thỏa thuận
20/01/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm việc làm thêm kế toán ngoài giờ

Thoan

Thỏa thuận
24/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhận sổ sách kế toán mang về làm

0962823308

Thỏa thuận
28/12/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhận chứng từ kế toán về nhà làm

0899261292

Thỏa thuận
20/01/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề