Hồ sơ ứng viên Việc Làm Giải Trí, Điện Ảnh

Hiện có 1 ứng viên Việc Làm Giải Trí, Điện Ảnh

Tìm việc hát công chúng, hát phòng trà, ...

0387747900

Thỏa thuận
07/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề