Hồ sơ ứng viên Việc làm Điện lạnh, Nhiệt lạnh

Hiện có 1 ứng viên Việc làm Điện lạnh, Nhiệt lạnh

Nguyễn Mạnh

0961532487

Thỏa thuận
16/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề