Hồ sơ ứng viên Việc Làm Dệt May

Hiện có 1 ứng viên Việc Làm Dệt May

Đỗ Thị Yến Chi

ĐỖ THỊ YẾN CHI

Thỏa thuận
16/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề