Hồ sơ ứng viên Việc làm Cơ khí

Hiện có 2 ứng viên Việc làm Cơ khí

Việc làm cơ khí

0944317294

Thỏa thuận
14/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Lao động chuyên ngành cơ khí

0944317294

Thỏa thuận
13/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề