Hồ sơ ứng viên Việc làm bốc xếp

Hiện có 1 ứng viên Việc làm bốc xếp

Em đang tìm công việc Phụ kho sắp xếp hàng hoá

0386790022

Thỏa thuận
09/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề