Hồ sơ ứng viên Nhân Viên Văn Phòng

Hiện có 6 ứng viên Nhân Viên Văn Phòng

Việc Làm hảng phim

0394572318

Thỏa thuận
08/06/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Thiết kế đồ họa, kinh nghiệm trên 5 năm

0978767318

Thỏa thuận
08/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Xin Việc Nhân viên văn phòng

0394288352

Thỏa thuận
10/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Làm việc bán thời gian tại nhà

0933130968

Thỏa thuận
12/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Làm việc thêm tại nhà

0389967590

Thỏa thuận
11/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề