Hồ sơ ứng viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hiện có 3 ứng viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

0902 889 365 - Bùi Tình

Thỏa thuận
10/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng

Thùy Linh - Cskh Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
10/07/2020
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề