Hồ sơ ứng viên cập nhật mới

Cần Tìm Việc CSKH, Nhân Viên Kinh Doanh

Lâm Lợi Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
19/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Bùi Tình

Thỏa thuận
19/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm Việc Nhân Viên Kinh Doanh,Văn Phòng

Võ Sen Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
18/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm việc chăm sóc khách hàng

Lê Linh Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
17/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên giao nhận

Trần Phi Vũ

Thỏa thuận
12/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Cần tìm việc quản lý sale

Lê Mai

Thỏa thuận
25/09/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Cần Tìm Việc Kinh Doanh, CSKH

Lâm Lợi Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
25/09/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên tư vấn khách hàng

Bùi Tình

Thỏa thuận
02/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm việc Chăm Sóc Khách Hàng

Võ Sen Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
04/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

CV Tìm Việc CSKH - Nhân Viên Kinh Doanh

Lâm Lợi Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
27/09/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Cần tìm việc lái xe thêm ngoài giờ

Lê Mai

Thỏa thuận
10/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ Sơ Xin Việc CSKH - Kinh Doanh

Lâm Lợi Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
05/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng

Thùy Linh - Cskh Mua Bán Nhanh

Thỏa thuận
13/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên Tư Vấn Giáo Dục

Bùi Tình

Thỏa thuận
13/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm Việc Nhân Viên Kinh Doanh, CSKH

Lâm Lợi

Thỏa thuận
04/10/2019
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề