Tuyển dụng nhanh

Nhân viên pháp lý

7-10 triệu 2 năm 15-12-2020 Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh

7-10 triệu Dưới 1 năm 31-12-2020 Khánh Hòa

Tuyển 5 hoạ sĩ vẽ nhân vật...

Thỏa thuận Không yêu cầu kinh nghiệm 20-12-2020 Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh nông sản

5-7 triệu Dưới 1 năm 12-01-2021 Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên viên Kinh doanh

7-10 triệu Chưa có kinh nghiệm 02-01-2021 Hồ Chí Minh

Việc làm cập nhật mới

{ item['name'] }

{ item['filters_chosen']['muc-luong']['name'] } { item['filters_chosen']['kinh-nghiem']['name'] } { item['expired_at'] } { p['name'] }
Ứng tuyển
{jobName}
Chọn hồ sơ để ứng tuyển