Hôm nay ngày 12.07.2024 có ăn chay không?

Xem hôm nay ăn chay hay ăn mặn chính xác nhất theo Lịch ăn chay 10 ngày. Chi tiết các ngày ăn chay trong tháng 7 dương lịch.

Hôm nay có ăn chay không?

Hôm nay là ngày 12.07.2024 dương lịch nhằm Ngày 7 Tháng 6 Năm Giáp Thìn, không phải là ngày thuộc 10 ngày ăn chay trong tháng, vì thế hôm nay không phải là ngày ăn chay

Ngày mai có ăn chay không?

Ngày mai là ngày 13.07.2024 dương lịch nhằm Ngày 8 Tháng 6 Năm Giáp Thìn, là ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai, vì thế ngày mai là ngày ăn chay

Các ngày ăn chay trong tháng 7 dương lịch

Dương lịch Âm lịch Ý nghĩa
01/05/2024 Ngày 23 Tháng 3 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát
02/05/2024 Ngày 24 Tháng 3 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát
06/05/2024 Ngày 28 Tháng 3 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật
07/05/2024 Ngày 29 Tháng 3 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát
08/05/2024 Ngày 1 Tháng 4 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Định Quan Phật
15/05/2024 Ngày 8 Tháng 4 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai
21/05/2024 Ngày 14 Tháng 4 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát
22/05/2024 Ngày 15 Tháng 4 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai
25/05/2024 Ngày 18 Tháng 4 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát
30/05/2024 Ngày 23 Tháng 4 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát
31/05/2024 Ngày 24 Tháng 4 Năm Giáp Thìn là ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát