Tạo, Lấy Link Google Cache

Công cụ Tạo, Lấy Link Google Cache nhanh dễ dàng. Chỉ cần nhập URL trang web và công cụ sẽ tạo liên kết tới Google Cache

=Dán đường link trang web vào đây

FAQ

1. Google cache là gì?

Google Cache là một bản sao lưu của trang web được Google tạo ra và lưu trữ. Nó cho phép người dùng xem trang web ngay cả khi trang web gốc không khả dụng.

2. Google cache dùng để làm gì?

Google Cache có thể được sử dụng để xem nội dung của trang web mà không cần truy cập trực tiếp trang web gốc. Điều này hữu ích khi trang web gốc bị lỗi hoặc không khả dụng.

3. Tại sao trang web không có link Google Cache?

Không tất cả các trang web đều có Google Cache. Có thể do chính chủ sở hữu trang web đã chặn Google Cache hoặc do Google chưa tạo cache cho trang đó.