Việc làm Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sài Gòn Hà Nội tuyển dụng

Thư ký phiên dịch tiếng Hoa (Đài Loan) nam
15-20 triệu
Bình Phước
2022-07-12